1. Dünya Savaşı Cepheleri
1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı, 1914 – 1918 yılları arasında, çok sayıda devletin savaşa girmesiyle Büyük Savaş olarak nitelendirilmektedir. İtalya ve Almanya siyasi birliklerini geç tamamlayınca sömürgecilik yarışına girmek istediler. Zamanla devletler arası ham madde arayışı başlamıştır. Devletler arası bloklaşma ve silahlanma yarışı ardından devam etti. Örneğin: O dönemde Fransa sömürgecilik alanında Almanya’ya üstünlük sağlamış, Almanya geri planda kalmıştır.

O sırada Almanya ile Fransa arasında Alsas-Loren sorunu meydana geldi. Kısaca Alsas Loren sorunundan bahsedecek olursak; Fransa’ya ait olan bölge Sedan Savaşından sonra Almanya’ya geçmiştir. 1.Dünya Savaşından sonra kısa bir süreliğine bağımsız olarak kalmış Versay anlaşmasıyla tekrar Fransa’ya bağlı kalmıştır. Günümüzde ise Fransız toprağı olarak kalmıştır. Tabi ulusçuluk akımı da etkisi göstermeye başladı.

1. Dünya Savaşı, 1914 - 1918 yılları arasında, çok sayıda devletin savaşa girmesiyle Büyük Dünya Savaşı olarak nitelendirilmektedir.
1. Dünya Savaşı, 1914 – 1918 yılları arasında, çok sayıda devletin savaşa girmesiyle Büyük Dünya Savaşı olarak nitelendirilmektedir.

Avusturya  ve Macaristan birleşerek Rusya’nın Balkanlardaki nüfusunu elde etmeye çalıştı. Son olarak Avusturya Macaristan veliahtı Ferdinand Saraybosna gezisinde Sırplı bir genç tarafından öldürülünce savaş başlamış oldu.

1. Dünya Savaşı hangi tarihte başlamış ve bitmiştir?

1.Dünya Savaşı Tarihin ilk küresel savaşı olarak bilinmekte ve 1914 yılında başlayıp 1918 yılında ateşkes anlaşmasıyla sona ermiştir


Osmanlı Devleti Neden Savaşa Girdi?

İttihat ve terakki yönetimi Almanların  bu savaşı kazanacağını ve kaybedilen toprakların geri alınacağını düşündüğü için  kapitülasyonların tek yanlı olarak kaldırıldığını ilan etmiştir. Midilli ve yavuzlu adındaki  Alman gemileri, Rus limanları bombalandı.

1. Dünya Savaşı Cepheleri
1. Dünya Savaşı, Gelibolu Osmanlı Cephesi

İttifak ve İtilaflar Hangi Ülkelerden Oluşmaktadır?

Öncelikle devletler arasında başlanan çıkar yarışı zamanla devletlerde güç birliğini beraberinde getirmiştir. Gruplar iki farklı şekilde ayrılmıştır.

Çarlık Rusya,İngiltere, Fransa,  ABD,  Çin, Japonya, Hollanda, İtalya, Yunanistan İtilaf Devletlerini oluşturan ülkeler arasında yer aldı.Almanya,Bulgaristan, Osmanlı Devleti,İtalya, Avusturya-Macaristan,   ABD, savaşın süresini kısalttı. 1.Dünya Savaşı Osmanlı Devleti ise Savaşın süresini uzattı. İtalya Taraf değiştiren ülke olurken Japonya gruptan İlk çıkan devlet ,son olarak  Yunanistan Savaşa son katılan İttifak grubu arasında yerini aldı

ABD Savaşa Neden Girdi?

 Savaşın başında tarafsızlığını ilan eden ABD,İtilaf devletlerine sürekli olarak silah satmaktaydı. Almanya ise bunu farkettiğinde direkt tepki gösterdi.Alman denizaltıları Avrupa’ya silah taşımak üzere yola çıkan gemileri batırmaya başladı. Son aşamada ise ABD yolcu gemisini batırınca Almanya-ABD ilişkileri ciddi derecede bozulma gösterdi. İtilaf Devletlerinde yer alan Rusya ve Romanya’nın gruptan çekilmesiyle grup içinde daha fazla sorunlar çıkmaya başlar .Sırplar ve İtalyanlar savaş aşamasına bekleneni veremez. ABD’nin 1.Dünya Savaşısavaşa girmesi bir nebze olsun grubu rahatlatacaktı. İtilaf Devletleri’nin başkanı Wilson,ilke yayınladı.Bu ilkelere ‘’Wilson İlkeleri’’denilmektedir.Wilson’un şartları kabul edildi.Sonraki aşamada ABD Almanya’ya savaş açtı.ABD savaşa girince savaşın bitişini de büyük bir oranda hızlandırmış oldu.

Wilson İlkeleri Hangi Maddelerden Oluşmaktadır?

Yenen devletler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak.

Manda ve himaye ortaya çıktı

Gizli anlaşmalar yapılmayacak.

Polonya devleti kurulacak.

Devletlerin kendi aralarındaki sorunların çözümü için uluslar arası bir teşkilat kurulacak. (Birleşmiş Milletler. Cemiyet-i Akvam.)

Her millet kendi geleceğine kendisi karar verecek.

Alsas-Loren Fransa”ya verilecek.

Osmanlının içinde Türklerin çoğunlukta yaşadığı yerler Türklere, azınlıkların nüfusu çoğunlukta olduğu yerler ise azınlıklara verilecektir.

Wilson İlkelerinin Önemi Nedir?

Osmanlı Devleti milliyetçilik akımından etkilenerek parçalanmasını istemişlerdir. 1.Dünya Savaşı Bu sebepten dolayı azınlıklar cemiyet kurarak faaliyetlere başlamıştır. İtilaf Devletleri bu ilkeleri kabul etmiştir. Fakat çıkarlarına uygun maddeleri uygulayıp geri kalan maddeleri arka plana atmışlardır. Ayrıca bu ilkeler ittifak grubunun da savaştan  çekilmesini hızlandırmıştır.

Almanya’nın Osmanlı’yı Savaşa Sokma Nedenleri Nelerdir?

Almanya, öncelikle  savaşa katılmayan Osmanlı’yı kendi savaş yükünü hafifletmek, Osmanlının dini gücünden faydalanmak, demografik gücünden  faydalanmak, jeopolitik gücünden faydalanmak amacıyla kendi grubunda  girmesi için büyük çaba harcadı ve sonunda başarılı oldu.

Osmanlı’nın Almanya’nın Yanında Savaşa Girme Nedenleri Nelerdir?

Osmanlı, Almanya’nın  yoğun isteği üzerine İttifak grubunda savaşa dahil olmuştur.1.Dünya Savaşı  Osmanlı; siyasi yalnızlıktan kurtulmak, İttihat ve Terakki’nin Almanya hayranlığı Almanya ile yapılan gizli anlaşma, kaybettiğimiz toprakları geri alma düşüncesi, Almanya’nın Türk ve Müslüman bir sömürgeye sahip olmaması ve Almanya’nın savaşı kazanacağına inandığı için İttifak grubuyla savaşa girdi.

Osmanlı Neden 1. Dünya Savaşına Katıldı?

İngiltere”den kaçmış olan  “Greben ve Breslav” adlı iki Alman savaş gemisi Osmanlı Devletine sığınmıştır. Osmanlı ise bu iki gemiyi Almanya’dan satın aldığını açıklamıştır. İsimleri “Yavuz ve Midilli” olarak değiştirilmiştir. Bu gemiler Rusya kıyılarını bombalayarak Osmanlı Devleti fiili olarak savaşa katılmıştır. Sonuç olarak;Almanya’nın savaş yükü hafiflemiştir. Savaşın süresi uzamıştır. Osmanlı Devleti kapitülasyonları kaldırdığını açıklamıştır.5. Mehmet Reşat cihat ilan etmiştir. 1.Dünya Savaşı Yeni cepheler açılmaya başlanmıştır.

1.Dünya Savaşı  Cepheleri Nelerdir?

Kafkasya ile Kanal, Taaruz Cepheleri olarak bulunmaktadır.Çanakkale, Irak, Suriye-Filistin, Hicaz-Yemen Galiçya, Makedonya, Romanya ise Savunma Cepheleri olarak belirginleşmektedir.

1. Dünya Savaşı Cepheleri
1. Dünya Savaşı Cepheleri

Kafkasya Cephesi Açılma Nedenleri Nelerdir?

Kars, Ardahan ve Batum”u geri almak ve Turancılık düşüncesini gerçekleştirmektir. Hasan İzzet Paşa’yı dinlemeyen Enver Paşa Sarıkamış harekatını başlattı. Ruslar ilerleyerek Muş, Erzincan, Bitlis, Bayburt, Van, Erzurum ve Trabzon illerini işgal etti.1915 yılında  Tehcir kanunu ile Ermeniler  Lübnan,Suriye,ve Hatay illerine gönderildi.1916 yılında  Bölgeye  Gazi Mustafa Kemal atandı. Tuğgeneral olduktan sonra Rusların elindeki Diyarbakır, Muş ve Bitlisi geri aldı.1917 yılında  Rusya”da Ekim devrimi yaşanmaya başlandı. Çarlık Rusya yıkıldı. Sovyet Rusya kuruldu.1918  yılındA Rusya savaştan Brest-Litovsk Anlaşması ile çekildi. 1.Dünya Savaşı İşgal ettiği bölgelerden çekilirken Kars, Ardahan ve Batum illerini de bize bıraktı.

Dikkatinizi Çekebilir;  Truva Savaşı'nı Kim Kazandı? Savaş Neden Yapıldı

Kanal Cephesi Açılma Nedenleri Nelerdir?

Kaybettiğimiz Mısırı geri almak İngiltere’nin sömürge yolları ile bağlantılarını kesmek. Bu cephe Almanya’nın isteği ile açılmıştır.  Komutan Cemal Paşa’dır.

Çanakkale Cephesi Açılma Nedenleri Nelerdir?

İstanbul’u  alarak Osmanlıya son vermek amaçlanmıştır. Bir diğer amaç ise; savaşın süresini kısaltmaktır.Rusya”ya boğazlar üzerinden yardım göndermek istenmiştir.Rusya’nın buğdayından yararlanmak ise başka bir hedef olarak belirlenmiştir.

Çanakkale Savaşı’nın Sonuçları Nelerdir?

Savaşın süresi en az 2 yıl uzamıştır. Bulgaristan Osmanlının yanında savaşa girmiştir. Bu sayede Osmanlı ile Almanya arasında kara bağlantısı sağlanmıştır..Mustafa Kemalin rütbesi Albaylığa yükseltilmiştir. Mustafa Kemal Anadolu”da tanınan komutan konumuna gelmiştir.500 bin insan hayatını kaybetmiştir. Rusya’ya yardım gitmemesi ise  ekonomik kriz derinleştirmiştir.

Irak Cephesi Açılma Nedenleri Nelerdir?

Rusya’ya karadan yardım göndermek amaçlanmıştır.

 Türklerin İran üzerinden Hindistan”a ulaşmasını engellemek hedeflenmiştir. Musul ve Abadan petrollerini almak amaçlanmıştır.Cephede Komutan Süleyman Askeri Bey’dir.1.Dünya Savaşı Kut”ül Amare’de 25.000 bin İngiliz askeri ve General Thousand”ı esir alınmıştır.. Kut”ül Amare fatihi ise Kazım Karabekir’dir.

Hicaz-Yemen Cephesi Açılma Nedenleri Nelerdir?

İngilizlerin kutsal bölgeleri ele geçirmek istemesi ve İngilizlerin bölge petrollerini ele geçirmek istemesi nedenler arasındadır.

Suriye-Filistin Cephesi Açılma Nedenleri Nelerdir?

Kanal Cephesinin devamıdır. Anadolu”ya güneyden girmek ve Suriye petrollerini ele geçirmek.Kudüs”ü ele geçirmek hedeflenmiştir.

1. Dünya Savaşı’nın Sonuçları Nelerdir?

Rus, Alman, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları sona erdi. Avrupa ve Orta Doğu’da yeni devletler kuruldu. Alman sömürgeleri ve Orta Doğu İtilaf Devletleri’nin kontrolüne geçti. Avrupa, Orta Doğu ve Asya”da ülke sınırları değişti.1.Dünya Savaşı  Milletler Cemiyeti kuruldu. Rus İç Savaşı, Türk Kurtuluş Savaşı ve II. Dünya Savaşı gibi savaşlara neden oldu.10 milyona yakın insan savaş yüzünden öldü. Sivil savunma teşkilatları kurulmaya başlanmıştır İlk defa kimyasal silah NFC kullanıldı. Yeni rejimler ortaya çıktı. Almanya”da Hitler Nazizim, İtalya’da Mussolini Faşizm, Sovyet Rusya”da Lenin Sosyalizm. Gelmiş geçmiş tarihin şahit olduğu en kanlı savaşı olarak bilinmektedir. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiştir. Avrupa’da güç oranı değişmiş ve siyasi haritada farklılıklar meydana gelmiştir..İlk defa denizaltı ve tank kullanılmıştır.

Dünya Savaşı’nın Sonuçları
Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Avrupa’ da yeni rejimler ve siyasi ideolojiler ortaya çıkmıştır. Bu rejimlerden ilk olanı 1917 yılında Rusya’da oluşan Bolşevik İhtilali sonrasında kurulmuş olan Komünist rejimdir.1.Dünya Savaşı 1.Dünya Savaşı’nın siyasi etkilerini yalnızca Rusya yaşamamış aynı zamanda İtalya’da Faşizm ideolojisinin ayaklanması söz konusu olmuştur. Faşizm grubundakier Benitto Mussolini önderliğindeki iktidarı ele geçirmişlerdir. Savaşı kaybeden bir diğer ülkelerden biri olan Almanya da ağır bedeller ödemek zorunda kalmıştır. Burada da Nazizim ideolojisi ortaya çıkmıştır. Adolf Hitler Almanya iktidarını ele geçirmiştir. Böylece Almanya’nın yeni  yönetim sistemi Nazi Rejimi olmuştur.Hitler burada oldukça saldırgan ve yayılmacı bir politika izlemiştir.


1.Dünya Savaşı’nda Yapılan Gizli Anlaşmalar Nelerdir?

İstanbul Anlaşması – (İngiltere – Fransa – Rusya) – Boğazlar Rusya’ya bırakılmıştır.

Londra Anlaşması – (İngiltere – Rusya – Fransa – İtalya) – İtalya taraf değiştirmiştir.

Skyes-Pieot Anlaşması – (İngiltere – Fransa) – Ortadoğu paylaşılmıştır.

Petrograd Protokolü – (İngiltere – Fransa – Rusya) – Doğu Anadolu Bölgesi Ruslara verilmiştir.

Mc Mohan Anlaşması – (Şerif Hüseyin – İngiltere) – Hicaz merkez olmak üzere Arabistan  kurulacaktır.

Saint Jean de Maurienne – (İngiltere – Fransa – İtalya) – Güneybatı Anadolu İtalya”ya verilmiştir.1.Dünya Savaşı Tüm bu gizli anlaşmaları Sovyet Rusya açığa çıkarmıştır.

Brest Litovsk Anlaşması Nedir?

 Rusya Kafkas cephesini terk ederek Ardahan,Batum ve Kars’ı Osmanlı’ya geri vermiştir. 3Mart 1918 yılında Almanya,Bulgaristan,Osmanlı ve Avusturya-Macaristan ülkeleriyle imzalanan barış anlaşmasıdır.


Brest Litovsk Maddeleri Nelerdir?

Osmanlı, Avusturya-Macaristan ve Bulgaristan devletleri ile Rusya arasındaki savaş durumunu sona erdirecek.

Taraf ülkeler, karşı tarafın devlet örgütü veya hükümeti   her türlü kışkırtma tavırlarından vazgeçecek.

Rusya, Doğu Anadolu’da işgal ettiği bölgeler ile birlikte Kars, Ardahan ve Batum’dan çekilecek.

Rusya yeni kurmuş olduğu ordu dahil olmak üzere tüm ordularını derhal terhis etme işlemine başlayacak.

Baltık Denizi ve Karadeniz’de ticaret gemileri serbest bir şekilde 1.Dünya Savaşı dolaşabilme hakkına sahip olacak.

Rusya, Ukrayna ile hemen barışacak  ve bu devletin dört müttefik devletle aralarında yapmış olduğu antlaşmaları kabul etmeye onay verecek.

Rusya; Polonya, Litvanya, Estonya ve Letonya’yı derhal boşaltacak, Letonya ve Estonya halkından tutuklu olanları ve göç ettirilenleri serbest bırakma zorundadır.

Almanya’nın isteğinden yola çıkarak Baltık Denizi’nde kıyısı bulunan diğer devletler de bu antlaşmaya davet edilecek.

Taraf ülkeler  İran ve Afganistan’ın toprak bütünlüklerine  ve siyasi, ekonomik bağımsızlıklarına uyum sağlayacaklar.

Askeri ve sivil tüm savaş esirleri karşılıklı olarak geri verilecek.

Brest Litovsk Antlaşması Önemi Nedir?

Osmanlı bu anlaşma sayesinde kaybettiği toprak parçasını son kez kazanmıştır. 1.Dünya Savaşı Askeri açından da son derece rahatlamıştır. Rusya,bu antlaşma sonucunda kısmen de olsa çekilmiştir.


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin