Hakkımızda

Tarih Çantası - Logo
Tarih Çantası – Logo

Tarih çantası 2020 yılında, Türk ve dünya toplumlarındaki yaşanmış önemli tarihsel olaylar, sanatsal, edebi ve kültürel eserlerin yanı sıra, çeşitli konularda toplumların gelişimlerini ve yaşam biçimlerini araştırarak, insanlarla buluşturmak istenen ve talep edilen bilgileri doğru ve anlaşılır bir biçimde okurları ile buluşturmak amacı ile kurulmuş sitedir. Bu strateji ile Türkiye’deki toplumsal farkındalığın, yükselmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Kuruluş Amaçlarımız

__ Türkiye’deki insanların, tarihsel bilgilere ulaşmasını kolaylaştırmak.

__ Bireysel gelişime, katkıda bulunmak ve bu bağlamda bilinirlik sağlamak.

__ Ülkemizde ve dünyada bulunan, kültürel eserler ve sanatsal değer taşıyan yapıların, bilinirliğini artırmak ve bir bilinç oluşmasına katkıda bulunarak, eserlerimize daha fazla sahip çıkılmasını sağlamak.

__ Türkiye’ de yaşayan insanların sanatsal ve kültürel eğilimlerini artırmak ve geçmişimizi ve tarihimizin eksik bilinen ve bilinmeyen noktalarını okuyucularla buluşturmak.

İçerik Koşulları

__ Sitemizde yayınlanan içerik ve makale ve yazılar çeşitli kaynaklar yardımı ile sentezlenip, özgün ve kişisel yorumlarla oluşturulup sunulmaktadır.

__ İçerik içinde yer alan bilgiler, bir kaynağa ve araştırmaya bağlı  kalmaksızın teyit edilmektedir.