Avrupa'da Reform Hareketleri
Avrupa'da Reform Hareketleri

Reform Hareketleri

Reform hareketleri; 16. yüzyılda Katolik Kilisesinde meydana gelen yapılanmalardır. Birçok tarihçi tarafından dinsel hareketlenme olarak da kabul edilir. Hareketlenme sayesinde Protestanlık meydana gelmiştir. Protestanlık, Hristiyanlık dininin önemli mezheplerinden biridir. Bu mezhebin oluşmasıyla dinin yozlaşmasının önüne geçilmiş ve Katolik Kilisesi, kısa sürede zenginleşmiştir. Reform hareketleri, ilk kez Almanya’da görülmüştür. Ardından İngiltere, Kuzey Avrupa ve Fransa ülkeleriyle genişlemiştir.

Reform hareketleri; 16. yüzyılda Katolik Kilisesinde meydana gelen yapılanmalardır.
Reform hareketleri; 16. yüzyılda Katolik Kilisesinde meydana gelen yapılanmalardır.

Reform hareketlerinin birçok amacı vardır. Ancak en önemli amacı, gerçek Hristiyanlığı ortaya çıkarmaktır. O dönemlerde Katolik Kilisesi özünü kaybetmiştir. Yapısı bozulduğu için amacından da saptırılmıştır.

Sapıtmanın nedenlerin biri de papazlardır. Kilisenin papazları, kendilerini Hz. İsa’nın dünyadaki elçileri olarak görüyorlardı. Kendilerince kurallar uydurmaya başlamışlardı. Bu da toplumda isyanların oluşmasına neden oldu. Halk bölünmeye başladı. Bazı aydınlar ve din adamları, Katolik mezhebinden ayrıldı. Yeni mezhepler ve kiliseler kurulmaya başladı.


Reform Hareketlerinin Nedenleri Nelerdir?

Reform hareketleri, birçok neden bağlıdır. Bunlar;

 1. Coğrafi keşifler: Yeni yerlerin keşfedilmesi, halkın Katolik Kilisesine olan güvenini azaltmıştır.
 2. Rönesans: Keşifler ile insanlar, özü merak etmiştir. Her konunun aslını araştırmıştır. Bu sayede Hristiyanlığın aslını öğrenmiştir.
 3. Kilise-halk maddi dengesizliği: Katolik Kilisesi hızlı bir şekilde zenginleşmiştir. Buna karşılık halk, fakirleşmeye başlamıştır. Bu da isyana neden olmuştur. İsyanlara rağmen kilise, halkı sömürmeye devam etmiştir.
 4. Matbaa: İncil, matbaa sayesinde Avrupa dillerine çevrilmiştir. Birçok kişi, bu sayede İncil’i okuyarak anlamıştır.
 5. Çıkarcılık: Katolik Kilisesi, dine göre hareket etmemeye başlamıştır. Çıkarcılık ön planda tutulmuştur. Dolayısıyla Hristiyan dininin esaslarından uzaklaşılmıştır.
 6. Kilise baskısı: Birçok kral, özgürlük taraftarı olmasına rağmen Katolik Kilisesi tarafından baskı altında tutulmuştur.
 7. Kültür: Matbaa yaygınlaştıkça halk, farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmuştur.
 8. Harçlı Seferler: Sık seferler yapılmasına rağmen Harçlı Seferleri sürekli başarısız olmuştur. Bu da halkın kiliseye olan güvenini zedelemiştir.
 9. Aydınlar: Hristiyanlığın esaslarından ayrılmayan aydınlar, halkı bilinçlendirmiştir.

Reform Neden İlk Almanya’da Ortaya Çıktı?

Reform hareketleri, ilk Almanya’da ortaya çıkmaya başlamıştır. Bunun birçok nedeni vardır. Bunlar;

 1. Katolik Kilisesine bağlı Avusturyalı kralların, Alman prenslerine ve kralına baskı uygulamak istemeleri
 2. İtalya halkının, Alman halkına kıyasla daha zengin olması
 3. Alman prenslerinin, dinde yenilik yapmak isteyenlerin yanında olması
 4. Almanya’da siyasi birliğin bozulmasıdır.
Dikkatinizi Çekebilir;  Kazıklı Voyvoda Kimdir? Nasıl Öldü?

Reform Hareketleri Nasıl Yayıldı?

Reform hareketleri, Ortaçağ devrinde belirtilerini göstermeye başlamıştır. İncil tercüme edilmeye başlamıştır. Buna bağlı olarak da halkta hareketlenmeler başlamıştır. Bu hareketlenmeler sonucunda birçok Reformcu, diri diri yakılarak öldürülmüştür.

Bu durum zamanla yaygınlaşmaya başlamıştır. Artık doğal bir hal almaya başlamıştır. Almanya’da meşhur olan Luther, halkı bilinçlendirmek amaçlı İncil’i tercüme etti. Papayı karşısına aldı. Rahiplerin bir işe yaramadığından bahsetti. Bu davranışlarından dolayı Luther’in öldürülmesi istendi. Ancak Saksonya Elektörü buna engel oldu.

Martin Luther, Reform Hareketlerine etkileri
Martin Luther, Reform Hareketlerine etkileri

Protestanlık mezhebin çıkmasının nedeni ise Şarlken’in bu mezhebin yayılmasını engellemek için çalışmalar yapmasıydı. Bu çalışmalar, halk tarafından protesto edildi. Böylelikle Protestanlık, büyük mezhepler arasına girdi.

Bu sırada Avrupa’da Türk fetihleri hızlanmaya başladı. 1555 yılında da Ogsburg Din Anlaşması sayesinde Protestanlar, dünyaca tanınmış oldu.

Reform hareketleri, Fransa’da devamlılığını sürdürdü. Calven, Protestanlığı kabul etti. Mezhebi kabullenmesi, Fransa’dan kovulmasına neden oldu. Bunun üzerine Calven, Cenevre’de yeni kilisesini kurdu. Ancak Fransa, Calvenizmi hemen kabullenmedi. Bu da birçok Calvenistin ölmesine neden oldu.

Mezhep savaşları artmaya devam etti. Savaşları durdurmak amacıyla Nant Fermanı ilan edildi. Böylelikle 1598 yılında Protestanlık tanınmış oldu.


Reform Hareketinin Sonuçları Nelerdir?

Reform hareketleri, birçok sonucun doğmasına neden olmuştur.

 1. Din adamları ve papa, saygınlığını kaybetmiştir.
 2. Mezhep birliği bitmiştir.
 3. Kalvenizm, Anglikanizm ve Protestan mezhepleri doğmuştur.
 4. Katolik Kilisesi yapılanmıştır.
 5. Papa, Katolik Kilisesi’ndeki otoritesini engizisyon mahkemeleriyle devam ettirmek için uğraşmıştır.
 6. Eğitim, laik sistemle devam ettirilmiştir.
 7. Kilisenin ülkelerdeki topraklarına el konulmuştur.
 8. Prensler, kilisenin mallarına el koyarak prenslikler yapmıştır.
 9. Din işleri, prenslerin ve kralların eline geçmiştir.
 10. Hareketlenmeler sonucunda Avrupa’da siyasi ayrılıklar meydana gelmiştir. Bu da Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini kolay hale getirmiştir.
 11. Haçlı Seferleri, planlarını gerçekleştirememiştir.

1 YORUM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin