12 Olimposlu
12 Olimposlu

12 Olimposlu Tanrılar

Yunan mitolojisinde, dünyayı yönettiğine inanılan tanrılar grubuna verilen isimdir, 12 Olimposlu tanrılardır. Bu ismi Yunanistan’ın en büyük dağı olduğu bilinen Olimpos Dağın’dan almaktadırlar. Yunan mitolojisine göre Olimpos Dağının zirvesinde yaşadıklarına inanılan tanrıların her birinin farklı bir görevi ve simgeledikleri farklı özellikleri bulunuyor. Kendilerinden önce dünyayı yöneten Titanlar’la savaştıktan sonra dünyayı büyük bir düzen ve denge içinde yönettiklerine inanılıyor. 12 Büyük Olimpos tanrısının başıysa Zeus olarak kabul ediliyor. Mitolojiye göre Titan Kronos’la arasında yaşanan anlaşmazlıklar büyük bir savaşa dönüştü ve Zeus Kronos’u yenerek yönetimi ele aldı.

Kendisiyle beraber, 12 tanrı ve tanrıçayla dünyayı yöneten Zeus tanrıların başı olarak biliniyor. Her bir tanrı ve tanrıçanınsa ayrı bir görevi bulunuyor. Sahip oldukları kudretleriyle, dünyayı büyük bir denge ve istikrarla yöneten 12 Olimposlu tanrıları her birinin görevleriyle ve sırasıyla anlatacağız. Hestia ve Hades anlatılarda olmasına rağmen 12 Olimposlu arasında yer almamaktadır.

 • 1- Zeus (Gökyüzü)
 • 2- Poseidon (Deniz)
 • 3- Hera (Evlilik)
 • 4- Demeter
 • 5- Athena (Bilgelik)
 • 6- Ares (Ares)
 • 7- Artemis (Bilgelik)
 • 8- Apollon (Güneş)
 • 9- Afrodit (Aşk)
 • 10- Hermes (Habercilik)
 • 11- Hephaistos (Demircilik)
 • 12- Dionysos (Şarap)

12 Olimposlu – Zeus: Göklerin Tanrısı

Titan Kronos’un oğulları arasında en küçüğü olarak biliniyor Zeus. Mitolojiye göre Titan tanrı Kronos’un çocuklarından birinin onu devireceği yönündeki kehanet nedeniyle çocuklarını yediği biliniyor. Ancak karısı Rhea, oğlu Zeus’u kurtarmayı başarıyor. Kronos’a Zeus yerine kundak bezine sarılmış bir taş parçası veriyor ve böylelikle Zeus’un yaşamasını sağlıyor. Kronos’un korktuğu kehanetse bununla beraber gerçekleşmiş oluyor. Babasıyla girdiği büyük Titan Savaşı’ndan galip ayrılmayı başaran Zeus, Kronos’u mitolojide Tartarus olarak geçen ve ölüler diyarından bile uzak olduğu bilenen yer altına hapsediyor.

Göklere hükmetmesiyle bilinen Zeus, tanrı ve tanrıçaların en kudretli ve en güçlüsü olarak biliniyor.
Göklere hükmetmesiyle bilinen Zeus, tanrı ve tanrıçaların en kudretli ve en güçlüsü olarak biliniyor.

Böylelikle Titan devri sona eriyor ve tanrılar başa geçiyor. Galibiyetinin ardındansa Zeus tanrı ve tanrıçalar tarafından lider seçiliyor. Göklere hükmetmesiyle bilinen Zeus, tanrı ve tanrıçaların en kudretli ve en güçlüsü olarak biliniyor. Göklere, gök gürültülerine ve şimşeklere hükmeden Zeus’un tasvirindeyse elinde bir şimşek bulunuyor. Tasvirlerinin bazılarındaysa liderliğini simgeleyen asa ve taht bulunuyor. Zeus’un simgeleri arasında aynı zamanda kartal, meşe ağacı ve boğa bulunuyor. Göklerin tanrısı olduğu için yağmurun yağmasını da o gerçekleştiriyor ve bu nedenle aynı zamanda bolluk ve bereket de özdeştirildiği simgeler arasında yer alıyor.

Zeus’un tek özelliğiyse liderlik vasfıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda tanrı ve tanrıçalar arasında en çapkın olanlardan biri. Bu durum karısı ve aynı zamanda kız kardeşi olan Hera tarafından sürekli takip edilmesine neden oluyor. Kimi zaman yakışıklı bir çoban kimi zaman bir satire dönüşüyor ve ölümlü ya da ölümsüz âşık olduğu kişileri etkilemek için türlü kandırmacalara başvuruyor. Bu çapkınlıklarıysa eşi Hera’yı oldukça kızdırıyor. Mitolojiye göre eşi Hera, Olimpos tanrı ve tanrıçalarının bir kısmıyla anlaşarak Zeus’u devirmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor.


 

12 Olimposlu – Poseidon: Denizlerin Tanrısı

Kronos’un oğullarından olan Poseidon, Zeus’un kardeşlerindendir. Üç Büyükler arasında yer alır. (Üç Büyükler: Zeus, Poseidon, Hades) Denizlere hükmettiği bilinen Poseidon genel olarak gaddar bir tanrı olarak tasvir edilmiştir. Hera’yla birlikte Zeus’a savaş açan tanrı ve tanrıçalar arasında bulunur. Ancak yenilgiye uğrayınca Zeus tarafından cezalandırılır ve sürgüne gönderilir.

Denizler Tanrısı olarak kabul edilen Poseidon, aynı zamanda depremler tanrısı olarak da bilinir. Tasvirlerinde elinde bulunan üçlü yabayla yere vurduğunda depremler ve zelzeleler yarattığı söylenir. Aynı zamanda atların tanrısı olarak da kabul edilir. Geçmiş dönemlerde yaşayan halklar denizlerde oluşan dalgaları görkemli atlara benzettikleri için Poseidon’la özdeşleştirilmiştir.

Denizlerin Tanrısı Poseidon
Poseidon Denizlerin Tanrısı

Üçlü yabasıyla depremlere ve denizlerde sarsıntılara yol açtığı gibi aynı zamanda kaya ve topraklardan su kaynakları da çıkardığı bilinir. Bu nedenle bol su kaynakları da Poseidon’la özdeşleşmiştir.

Poseidon’un denizlerin dibinde, oldukça görkemli ve ihtişamlı bir sarayda yaşadığına inanılıyor. Mitolojiye göre Poseidon’un bazı zamanlarda emrindeki denizatlarıyla beraber denizlerin üstünde gezintiye çıktığına ve büyük fırtınalar yarattığına inanılıyor. Bu nedenle denizcilerin güvenli şekilde yolculuk yapabilmek için Poseidon’a yalvardığı ve Poseidon’un onları koruduğu kabul ediliyor.


Hades: Yeraltı Tanrısı

Üç Büyükler’den bir diğeri olan Hades, Yeraltı Tanrısı olarak kabul ediliyor. Üç Büyükler arasında bulunan Hades yeraltına hükmetmekte ve orada yaşamaktadır. Olimpos’a gitmez, tanrı ve tanrıçaların Olimpos’ta düzenlediği şölenlere katılmaz. Bu nedenle 12 Büyük Olimposlu arasında yer almaz.

Hades mitolojide gaddar ve insafsız olarak bilinir, ancak diğer tanrıların aksine gösterişten uzaktır. Bu nedenle mitolojide acımasız fakat bir sözünden dönmeyen, kaprissiz bir tanrı olarak bahsedilir. Yeraltına hükmettiği ve bütün yeraltı kaynaklarına sahip olduğu için özellikle Romalılar tarafından bereketle özdeşleştirilmiştir. Mitolojik inanışlara göre yeraltı zenginliklerinin efendisi olan Hades istediği kişileri fakir yahut zengin yapabilir.

Hades mitolojide gaddar ve insafsız olarak bilinir, ancak diğer tanrıların aksine gösterişten uzaktır.
Hades mitolojide gaddar ve insafsız olarak bilinir, ancak diğer tanrıların aksine gösterişten uzaktır.

Tasvirindeyse elinde iki ucu bulunan asa bulunur. Bident denilen bu asanın uçları yaşam ve ölümü simgeler. Aynı zamanda tasvirinde bir de miğfer bulunur. Bident ve miğfer Hades’i görünmez kılmaktadır.

Her ne kadar mitolojide atları Posedion’un yarattığı ve hükmettiği söylense de yer yer bu durum değişiklik göstermektedir. Bazı mitolojik kaynaklara göre atların yaratıcısı ve hükmedicisinin Hades olduğuna inanılır.


12 Olimposlu – Hera: Tanrıların Kraliçesi

Hera, Zeus’un karısı ve aynı zamanda kız kardeşidir. Zeus çapkınlıklarıyla ünlü olduğu gibi Hera’da kıskançlığıyla ünlüdür. Zeus’u kıskanan ve bu kıskançlığı yüzünden intikam almak isteyen Hera çevresine topladığı bir kısım tanrı ve tanrıçalarla Zeus’a savaş açmış, ancak başarılı olamamıştır.

Yunan mitolojisinde evlilik, kıskançlık ve intikamla özdeşleştirilmiştir. Tanrı ve tanrıçaların kraliçesi olarak kabul edilir. Hera’nın yeni doğum yapan kadınları ve evlilikleri koruduğuna inanılır. Baş tanrıça olarak kabul edilir ve liderlik vasfının Zeus’tan bile daha yüksek olduğu söylenir. Zeus’un aldığı kararlarda her zaman etkili olmuştur. İşlerini her zaman bir düzen içerisinde yönetir ve öyle ki mitoloji de Zeus’tan daha zengin olduğu kabul edilir.

Hera, Zeus’un karısı ve aynı zamanda kız kardeşidir.
Hera, Zeus’un karısı ve aynı zamanda kız kardeşidir.

Tanrıçalar arasında Afrodit’ten sonra en güzel tanrıça olarak kabul edilir. Ancak güzelliğine ve Zeus’un çapkınlıklarına karşın Hera yalnızca Zeus’a sadık olmuştur. Kendisini arzulamakta olan onlarca erkeği reddetmiş, yalnızca Zeus’la birlikte olmuştur. Bu durum kıskanç ve kinci yapısını da açıklar. Zira Zeus’un kılıktan kılığa girip baştan çıkardığı ölümlü ve ölümsüzlerden her zaman intikam almıştır. Yalnızca onlardan değil aynı zamanda da Zeus’tan da intikam almış ve pek çok kez çapkınlıkları nedeniyle Zeus’u cezalandırmıştır.

İnek, nar, zambak ve tavus kuşu Hera’yı simgelemektedir.  Tasvirlerinde görkemli ve kudretli bir görüntüye sahip olan Hera’nın elinde de kraliyet asası tasvir edilmiştir.


Hestia: Aile Tanrıçası

Yunan mitolojisinde adına nadir rastlanır Hestia’nın. Mitolojiye göre 12 Olimposlu arasında yer alsa da daha sonra buradaki yerini Dionysos’a bırakmıştır. Bu nedenle On İki Büyük Olimposlul arasında yer almaz.

Kronos’un en büyük çocuğu olduğu bilinen Hestia Aile Tanrıçası olarak kabul edilir. Sonsuz bekarete sahip Hestia adına diğer tanrı ve tanrıçalarda olduğu gibi görkemli tapınaklar yapılmamıştır. Aile ve yuva tanrıçası olarak kabul edilen Hestia’yı dünya üzerinde yanan tüm ocaklar simgeler.

Dikkatinizi Çekebilir;  Demeter Kimdir? - Yunan Mitolojisindeki Önemi
Kronos’un en büyük çocuğu olduğu bilinen Hestia Aile Tanrıçası olarak kabul edilir.
Kronos’un en büyük çocuğu olduğu bilinen Hestia Aile Tanrıçası olarak kabul edilir.

Yunanlıların aksineyse Romalılar Hestia’ya önem vermişlerdir. Roma mitolojisinde ismi Vesta olarak geçer ve adına yapılmış tapınaklar bulunur.


12 OlimposluDemeter: Bereket Tanrıçası

Yunan mitolojisinde sahip oldukları kudret ve zenginlik nedeniyle bereketle özdeşleştirilmiş birçok tanrı ve tanrıça bulunur. Ancak bu unvan esas olarak Demeter’e aittir. Bereket Tanrıçası olarak kabul edilen Demeter tarıma ve mevsimlere hükmeder. Toprağa duyduğu yakınlık nedeniyle zaman zaman Gaia’yla karıştırılsa da Demeter toprağa hükmetmez. Ekin ve tarımla ilgilidir.

Bereket Tanrıçası olarak kabul edilen Demeter tarıma ve mevsimlere hükmeder.
Bereket Tanrıçası olarak kabul edilen Demeter tarıma ve mevsimlere hükmeder.

Demeter’in kızı Persephone’nin Hades tarafından yeraltına kaçırılmasıysa mitoloji de önemli bir yere sahiptir. Mitolojiye göre Demeter’in kızı Persephone arkadaşlarıyla birlikte çiçek toplarken Hades tarafından yeraltı diyarına kaçırılır. Mitolojiye göre yeraltı diyarından herhangi bir şey yiyen birisi orada mahkûm kalır. Hades tarafından kaçırılan Persephone’yse tek bir nar tanesi yiyerek nefsine yenik düşer. Persephone’nin kaçırıldığından bihaber olan Demeter’se kızını arar, ancak bir türlü bulamaz. Mitolojide güneş tanrısı olarak geçen Helios, Demeter’e yardım eder ve Persephone’nin yeraltına kaçırıldığını söyler. Bu duruma çok içerlenen ve üzülen Demeter, Olimpos’tan ayrılır. Demeter’in küskünlüğü beraberinde kıtlık ve kuraklığı getirir. Zeus, Demeter’i geri getirmek istese de Demeter onu dinlemez. Zeus son çare olarak Persephone’nin meyve verme ve ekin zamanlarında annesinin yanında kalmasını geri kalan zamanlardaysa yeraltını yaşamasını sağlar. Böylelikle Demeter tekrar yeryüzüne baharı getirir.


12 Olimposlu – Athena: Bilgelik Tanrıçası

Yunan mitolojisinin en saygın tanrıçalarından biridir Athena. Eşsiz zekası, olağanüstü el yetenekleri ve savaşlarda ortaya koyduğu stratejilerle hem ölümlüler hem de ölümsüzlerin saygı duyduğu bir tanrıçadır. Athena zekayı ve yeteneği simgeler. El yetenekleri oldukça üstün olan Athena, savaşlardaysa oluşturduğu stratejilerle ön plana çıkar. Savaş konusundaki yeteneğiyle Ares’le benzerlik gösterse de aralarında ki en büyük fark Athena’nın ilk seçenek olarak her zaman barışı seçmesidir.

Athena’nın tasviriyse oldukça ilgi çekici ögeler barındırmaktadır. Zırh, miğfer ve aegis adı verilen kalkanın bulunduğu tasvir Athena’ya duyulan saygıyı gösterir nitelikte.
Athena’nın tasviriyse oldukça ilgi çekici ögeler barındırmaktadır. Zırh, miğfer ve aegis adı verilen kalkanın bulunduğu tasvir Athena’ya duyulan saygıyı gösterir nitelikte.

Athena’nın tasviriyse oldukça ilgi çekici ögeler barındırmaktadır. Zırh, miğfer ve aegis adı verilen kalkanın bulunduğu tasvir Athena’ya duyulan saygıyı gösterir nitelikte. Aegis ise tasvirin en önemli kısmı. Zira mitolojik efsanelerde adı sıklıkla duyulmaktadır. Demir ustası olarak bilinen Hephaistos’un yaptığı aegis Medusa’nın kesilmiş başını barındırmaktadır. Böylelikle düşmanları taşlaştırmaktadır. Ayrıca aegis barındırdığı bu anlamlarla İngilizce’ye de koruma anlamında geçmiştir.


12 Olimposlu- Ares: Savaş Tanrısı

12 Olimposlu, arasında en sevilmeyen tanrıdır Ares, Savaşçılığı Athena’nın aksine zevk içindir ve her zaman ilk tercihidir. Savaşlarda, insanların birbiriyle mücadele etmelerinden ve ölmelerinden büyük haz duyardı. Her ne kadar adı, Savaş Tanrısı olarak geçse de mitolojide birçok savaşta yenilmiş ve Olimpos’ta birçok rezalete adı karışmıştır. Hatta bir destanda Zeus Ares için şu sözleri sarf etmiştir:

“Ama böyle acı çekmene de dayanamam, benim soyumdan gelmişsin bir kere, benden doğurdu anan seni,

Yoksa bu yıkıcı bu karıştırıcı huyunla, bir başka tanrıdan doğmuş olsaydın sen,

Çoktan Uranüsoğullarının yurdundan ta aşağılarda bulurdun kendini.”

Ares’in tasvirlerinde miğfer, zırh, kılış ve kalkan gibi ögeler bulunur. Ares’i simgeleyen hayvanlarsa akbaba ve köpek olarak kabul edilir.


12 Olimposlu – Artemis: Av Tanrıçası

Yunan mitolojisinde adı ikiz kardeşi Apollon’la birlikte anılmaktadır. İkiz kardeşinden bir gün önce doğduğu bilinen Artemis, kardeşinin doğumu esnasında annesine yardımcı olmuştur. Ancak annesinin çektiği acıların dayanılmazlığını gördüğünde çocuk sahibi olmayacağına ve bakire kalacağına dair yemin etmiştir. Bu nedenle tasvirlerin bakir, sonsuz gençliğe sahip olan genç bir kız olarak görünür. Mitolojide anlatılanlara göre kimi zaman erkekleri de avladığı söylenir.

Avcılık konusunda ustalığıyla ön plana çıkan Artemis, bunun yanında yaban hayvanlarının, çocukların ve güçsüz insanların koruyucusu olarak da kabul edilir. Artemis’in tasvirlerinde yay ve ok ön plana çıkar. Mitolojideki anlatımlara göre Artesmis’in okları insanı acı çektirmeden, anında öldürür. Hera gibi kinci olmasa da Artesmis’in sinirli hali onu zaman zaman intikam güden bir tanrıya çevirebilir.


12 OlimposluApollon: Müziğin ve Sanatın Tanrısı

Başlıkta sadece müziğin ve sanatın tanrısı olarak yazsak da yalnızca bunlarla sınırlı kalmıyor. Apollon müziğe, sanat ve şiire ilgisiyle biliniyor. Aynı zamanda kehanet tanrısı olarak da kabul ediliyor. Mitolojiye göre kehanet yeteneğini insanlara da aktarabiliyor.

Apollon müziğe, sanat ve şiire ilgisiyle biliniyor. Aynı zamanda kehanet tanrısı olarak da kabul ediliyor.
Apollon müziğe, sanat ve şiire ilgisiyle biliniyor. Aynı zamanda kehanet tanrısı olarak da kabul ediliyor.

Apollon aynı zamanda tıp tanrısı olarak da kabul ediliyor. Yunan mitolojisinde ve inanışlarında tıp bilimini insanlara Apollon’un öğrettiğine inanılıyor. Bu bağlamda Yunanlıların en önem verdiği tanrılar arasında yer alıyor.

Apollon asla yalan söylememesiyle doğruluk tanrısı olarak da biliniyor. Işığın ve gerçekliğin tanrısı olarak kabul edilen Apollon, ikiz kardeşi Artemis gibi ok atmak konusunda ustalığa sahip. Apollon’un kutsal ağacı olarak defne ağacı, kutsal hayvanları olaraksa yunus, kuğu, atmaca ve karga kabul ediliyor.


12 Olimposlu – Afrodit: Aşk Tanrıçası

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ve mitolojide sürekli yaşadığı aşklarla ön plana çıkan bir tanrıçadır Afrodit. Özellikle Olimpos’ta Ares’le yaşadığı aşk büyük sorunlara neden olmuştur ve Ares’in Olimpos’ta sevilmemesinin başlıca nedenlerinden olarak bilinir.

Tasvirlerinde ve mitolojideki anlatımlarında her zaman güzel, şehvetli ve cilveli oluşuyla ön plana çıkmaktadır. Mitolojide pek çok efsanede adı geçmekte olan Afrodit’in her bir hikayesinde aşk vardır. Bunlar kimi zaman kendi yaşadığı kimi zamansa başkalarının yaşadığı aşklardan oluşur.

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ve mitolojide sürekli yaşadığı aşklarla ön plana çıkan bir tanrıçadır Afrodit.
Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ve mitolojide sürekli yaşadığı aşklarla ön plana çıkan bir tanrıçadır Afrodit.

Aynı zamanda iyiliksever ve cömert bir tanrıça olması nedeniyle de 12 Olimposlu arasında saygı duyulan tanrıçalardan biri olarak bilinir.

12 OlimposluHermes: Haberci Tanrı

Hermes mitolojide haberci tanrı olarak geçer. Zeus’un ulağı olarak bilinen Hermes, Olimpos tanrıları arasında en aktif olanıydı. Haberci tanrı olması nedeniyle yeraltına girip çıkabilen tek tanrıydı. Yolculuk yapanlara, tüccarlara, hırsızlara ve kaçakçılara koruyuculuk yapan Hermes, aynı zamanda sporcu tanrı olarak da bilinir. Kaçakçılara ve hırsızlara yardım etmesiyle kötü bir tanrı olarak bilinse de aynı zamanda iyilikle dolu bir tanrı olduğuna da inanılırdı.


12 Olimposlu – Hephaistos: Ateş Tanrısı                        

Hephaistos’un adı mitolojide, birçok yerde geçmektedir. En önemli özelliği zanaatkârlık olanan bilinen, Hephaistos demirciliğiyle ön plana çıkardı. Athena’nın, meşhur aegis zırhını yaptığı bilinirdi. Diğer bir önemli özelliğiyse, Afrodit’in kocası olması. Afrodit ne kadar çekiciliği ve güzelliğiyle ön plana çıkmışsa Hephaistos bir o kadar çirkin olarak tasvir edilir. Sakat ve çirkin olarak doğduğu bilinen Hephaistos, her ne kadar tanrıların alaycı söylemlerine maruz kalsa da tanrılar ve insanlar arasında en sevilen Olimposlular’dan bir tanesidir. Olimpos’un göz kamaştıran binalarını, birçok tanrının zırhını ve silahını Hephaistos’un yaptığı bilinir.

Bazı kaynaklarsa Hephaistos’un sakatlığının doğuştan olmadığını kabul eder. Mitolojideki mitlerin bazılarına göre Hera ve Zeus arasında gerçekleşen büyük bir kavgada Hephaistos Hera’nın yanında saf tutar. Bu duruma çok sinirlenen Zeus, Hephaistos’u göklerden aşağı atar. 9 güne yakın bir süre boyunca göklerden aşağıya düşen Hephaistos, bunun sonucunda sakat kalır.

12 Olimposlu – Dionysos: Şarap Tanrısı

Mitolojide, 12 Olimposlu, arasına Hestia’nın Olimpos’taki yerini kendisine bırakmasıyla katılmıştır. Üzüm bağları, içkili eğlenceler ve şarap denildiğinde akla gelen tek tanrıdır. Tanrı ve tanrıçalar genel olarak ölümleri hor görüp onlarla pek iletişim içine geçmezken Dionysos tam aksine ölümlülerle sıkı ilişkiler içinde olmuştur. İçkili cümbüşlerde ve şaraplı eğlencelerde ölümlü dostlarıyla beraber olmasıyla bilinir. Şarap ve içkinin insanlara kısa sürelide olsa dert ve üzüntülerini unutturması nedeniyle Dionysos ölümlüler tarafından saygı duyulan bir tanrıdır. Mitolojide pek çok yerde Dionysos’un ismi geçer. Her ne kadar eğlence düşkünü ve rahat bir tanrı olarak bilinse de sinirlendiği zaman zalim ve gaddar olduğu söylenir.


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin