Konfüçyüs
Konfüçyüs

Konfüçyüs

Asıl adı Qui Kong olan Konfüçyüs, Çin’de genelikle Kong Fuzi adıyla tanındı. Fuzi ise üstad, bilge, öğretmen karşılığına olarak kullanılmaktadır. Milattan önce 551 senesinde, dünya üzerindeki en gelişmiş medeniyetlerden birisi Çin‘in Lu şehrinde dünyaya geldi. Konfüçyüs soylu bir aileye mensuptur. Babası Sang hanedanlığına bağlıdır. Konfüçyüs  küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Babasız geçmekte olan çocukluk yıllarında geçim sıkıntısıyla zor şartlarda büyümek zorunda kalmıştır. Konfüçyüs, varlıklı ailelerin çocuklarına ders vererek, geçimini sağlamaktaydı. Hem ders anlatarak para kazanıyor, hem de okuma ve öğrenme merakıyla çalışmalarını sürdürüyordu. 19 yaşında evlendi. Ders anlatmayı bırakarak, Lu derebeyliğinde hububat ambarlığında görev aldı. Burada uzun bir süre çalıştıktan sonra, yine aynı konumda Ulusal Arazi Memurluğu görevini yaptı.

Yaşadığı bu bölgede, siyasi karışıklıklar çıktı. Konfüçyüs bu durum sonucunda ise kısa bir süreliğine Lu şehrinden ayrıldı. Daha sonra, milattan önce 501 yılında tekrar buraya geldi. Konfüçyüs tekrar Lu şehrine döndüğünde ise adalet Bakanı görevine başlamıştır. Fakat Konfüçyüs’ün adalet bakanı olması derebeylikleri bir hayli rahatsız etmiştir. Derebeylikler de Konfüçyüs’ü rahatsız etmek içim eğlenceler düzenleyerek, Konfüçyüs’ün iş hayatını aksatmasına sebep olmuşlardır. Konfüçyüs bu ortamdan, ne yazık ki kendini kolay kolay kurtulamamıştır. Lu şehrinden yaklaşık 13 yıl ayrı kalan Konfüçyüs, iş için başvurmuş olduğu derebeyliklerde iş de bulamamıştır. Konfüçyüs, bu durumdan bir hayli etkilenmiştir. Bu zor şartlara, daha fazla dayanamayarak tekrar 13 yıl sonra Lu derebeyliğine döner. Lu derebeyliğine geri döndüğü zaman kendisini artık çalışmalarına, araştırmalarına ve öğrencilerine adamıştır. Konfüçyüs milattan önce 479 yılında hayatını kaybeder.


Konfüçyüs sözleri
Konfüçyüs sözleri

Konfüçyüs Sözleri;

Yolunu değiştirmeden devam ettiğin sürece, ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur.

Bir milleti tutsak etmek isterseniz onun müziğini çürütün.

Sevdiğin işi meslek edinirsen, hayatında bir gün dahi çalışmış olmazsın.

Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni uyandırınız. Bilmediğini bilene öğretiniz. Bilmediğini bilmeyenden de kaçınız.

Üç büyük tehlike:Akıllı insanların duygusuz oluşu,duygulu insanların etkisiz oluşu ve etkili insanların akılsız oluşu.

Bir yerde küçük insanların büyük gölgesi var ise o yerde güneş batıyor demektir.

Aşk bir dört nala giden at gibidir. Konfüçyüs Ne dizginden anlar, ne söz dinler.

Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz. Kamil insan;kişisel olarak ciddi,büyüklere hizmet ederken saygıyı elden bırakmayan,halka karşı çok nazik olan ve onları yönetirken de adaletli davranan kişidir.

Dikkatinizi Çekebilir;  Babilliler Neyi İcat Ettiler? - Babil Neresidir?

Bilen kişiyle dost ol,çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişiyle dost ol,çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen uzakla,çünkü onlar aptaldır,seni de aptallaştırır.

Tüm cevapları bildiğini zanneden insana tüm sorular sorulmamıştı.

Erdemli kişi,ne kadar zor olursa olsun,hizmeti öne koyar,ondan ne fayda temin edileceği ise daha sonra düşünülecek bir meseledir.

Zıt karakterde birini gördüğümüzde içimize dönüp kendimizi incelemeliyiz.

İnsanlar sahip olduklarını küçümser,sahip olamadıklarını önemser.

İyi insan güzel söz söyleyen değil,söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır.Konfüçyüs Az konuşmaktan pek az,çok konuşmaktan sık sık pişman olunur.


Konfüçyanizm
Konfüçyanizm

Konfüçyanizm

Bu dinin, kurucusu Konfüçyüs’dür. Taoizm’den sonra Çin’de inanılan en büyük ikinci yerli dini inanıştır. Günümüzde yaklaşık 6 milyon mensubu bulunmaktadır. Bu inanan insanlar genelikle Çin, Kore, Vietnam, Japonya ve Tayvan’da yaşamaktadır. Konfüçyanizm dininde kutsallık anlayışı, atalara ve ataların ruhlarına tazim ve tapınma, doğa güçleri ile harmoni içinde olma anlayışıdır. Tanrı olarak inanış ise, Ti’en yüce varlık anlayışı hakimdir, ve makamı göklerdedir ve orada ikamet etmektedir. Bu dinde, yere ve göğe derin bir saygı ve adanma vardır. Ahiret hayatı ile ilgili, bilgi verilmemiştir fakat, ahiret bu dünyada ki yaşama bağlı olduğu düşünülmektedir. Bu dinin yazılı metinleri; 5 klasik ve 4 kitap adını altında yazılmış yazımlardır. Bu kitapların gayesi akla hitap etmekten geçer. Konfüçyüs hayatı boyunca, mistik bir tavır benimseyerek metafiziğin her türlü çeşidini reddetmiştir.

Bu dinde, Peygamberlere değil filozof ve bilginlere inanç beslenmektedir. Yaşam Ti’en’in iradesiyle düzene sokulmuştur. İnsan yaratılış olarak iyi bir varlıktır, toplumda asıl olan denge ve düzendir. Bunun temeli ise aile görülmektedir, aile içinde disiplin, eğitim ve iyi insan olma öğretileri çok önemlidir.

Konfüçyanizm’de ritüeller ve ibadetler her zaman önemini korumuştur. Erdemli ve iyi bir insan olmak için, ritüelleri ve ibadetleri yerine getirmek gerekmektedir. Ritüel olarak atalar mezarlarında ziyaret edilir, anılır çeşitli taktimeler sunulur. İbadet olarak sayacak olursak, tütsü yakılması, hububat, bir fincan şarap ve kurban sunulması, dini müzikler çalınıp onunla dans edilmesi.

Bu dinin erdemli insanı ortaya çıkarmak için, 5 ideal erdemi bulunmaktadır;

  • İnsaniyet – Yardımseverlik
  • İbadet esasları
  • Ana baba saygısı
  • Karşılıklılık
  • Asli fıtrata bağlılık

Bu 5 madde, cömertlik, mertlik, ağırbaşlılık, doğruluk samimiyet, nezaket olgularını doğurduğu düşünülmektedir.

Konfüçyanizm milattan önce 140 yılından 1912 yılına kadar, devletin resmi dini olarak kabul edilmektedir. Burada en önemli husus dua ve ibadete saygıdır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin